Coalitieakkoord 2018-2022Partij 18PLUS, SGP, Echt voor Ridderkerk, CDA en ChristenUnie presenteerden 25 mei 2018 hun coalitieakkoord. De wethouders zijn Henk van Os (Partij 18PLUS), Volbregt Smit (SGP), Cora van Vliet (Echt voor Ridderkerk), Peter Meij (CDA) en Marten Japenga (ChristenUnie).


Coalitieakkoord 2018-2022 (1.20 MB)

Collegeprogramma 2018-2022Als uitwerking van het coalitieakkoord presenteerde het college van burgemeester en wethouders op donderdag 18 oktober 2018 het collegeprogramma 2018-2022 ‘Veel kleuren, één palet - Van palet naar prestatie’.


Collegeprogramma 2018-2022 (6.70 MB)

EVR DOET HET (brochure 2018)Met mooie slogans in de raadzaal komt Ridderkerk niet verder, wel met mensen die het land in gaan om Ridderkerkse problemen op te lossen, EVR doet dat. Een sterk team met veel kennis en ervaring staat voor U klaar, zij zijn er ECHT VOOR RIDDERKERK.


Open de brochure (1 MB)

1. Ridderkerk blijft zelfstandig • De ambtelijke fusie is een voorportaal naar een gemeentelijke fusie, en dat is ongewenst.
 • De BAR-overeenkomst, waarmee de ambtenaren van drie gemeenten zijn samengevoegd, moet worden beëindigd.
 • De leden van EVR hebben als enige tegen de ambtelijke fusie gestemd.

2. 65+ gratis met de bus • Het huidige plan omvormen tot een woonwijk zonder windmolens.

3. 65+ gratis met de bus • De mobiliteit van onze senioren is belangrijk.

4. Gegarandeerde zorg voor Ridderkerkers • De zorg moet van hoogwaardige kwaliteit zijn.
 • Laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening.
 • Steunpunten in de wijk gaan we faciliteren
 • Geen verdere bezuinigingen op de huishoudelijke hulp.

5. Ondernemend Ridderkerk faciliteren • Aanbestedingsprocedures voor gemeentelijke diensten en producten toegankelijk maken voor Ridderkerkse bedrijven.
 • Terugdringen van betaald parkeren.
 • Maatwerk toepassen bij de benodigde vergunningen en bestemmingsplannen.

6. Goede en eigentijdse sportvoorzieningen • Bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.
 • Recreatiemogelijkheden voor jongeren behouden in het dorp.

7. Luchtkwaliteit verbeteren en geluidsoverlast beperken • Wij zetten ons in voor de voltooiing van de geluidswal bij Ridderkerk West.
 • Sluipverkeer terugdringen.
 • Nieuwe woningen klimaatneutraal bouwen.

8. Blijvend contact met de mensen in de wijk • Ondersteunen van lokaal sociale initiatieven.
 • Persoonlijk contact met inwoners is belangrijk.

9. Verantwoord financieel beleid • Eerst de gemeentelijke uitgaven op orde brengen.
 • De onroerendezaakbelasting is geen melkkoe.
 • Zeker en vast: restafval blijft onbelast.

10. Toezicht en handhaving draagt bij aan de veiligheid • Optimale politiezorg waarborgen, ook in de nachturen.
 • Buurtpreventie ondersteunen en aanmoedigen.
 • Verkeersveilige fietsroutes voor kinderen uitbreiden.
CONTACT